Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Quarts tegels & natuursteen

Kanaalstraat 41, 9301 LR Roden gedeponeerd op

21 december 2000 bij de Kamer van Koophandel te

Meppel onder nummer 2697.